Chronische clusterhoofdpijn: Leren leven met constante pijn

Chronische clusterhoofdpijn is een aandoening die slechts zeer weinig mensen treft. Waar CH in het algemeen ongeveer één op de duizend mensen treffen is de groep die met chronische geconfronteerd wordt nog kleiner. Geschat wordt dat ongeveer 20% van de mensen met deze aandoening in een chronische vorm krijgt. We bekijken op deze pagina wat de symptomen juist zijn en hoe je het kan behandelen.

Omdat deze vorm in veel opzichten lijkt op episodische beperken we ons hier tot de belangrijkste informatie, uitgebreidere informatie vind je in het artikel over episodische clusterhoofdpijn.

Symptomen Chronische Clusterhoofdpijn

De symptomen van chronische clusterhoofdpijn komen sterk overeen met die van episodische vorm. Wat is dan het verschil? Bij episodische CH treden de aanvallen in periodes op. Heel veel mensen hebben er één keer per jaar last van, vaak in hetzelfde seizoen. Tussen deze periodes kunnen maanden of jaren zitten waarin men geen last heeft van hoofdpijn. Bij de chronische variant zijn de aanvallen eigenlijk vrijwel constant.

Dat wil niet zeggen dat deze mensen de hele tijd hoofdpijn hebben. Wel hebben ze zo goed als dagelijks aanvallen waarbij ze ernstige pijnen moeten verdragen die hen erg uitputten en hun dagelijkse activiteiten onmogelijk maken. Deze aanvallen duren gemiddeld een uur maar kunnen ook veel langer aanhouden. Ze komen erg plots op en verdwijnen vaak even abrupt.

Wat zijn de oorzaken?

Waarom de meeste mensen met CH de episodische vorm ontwikkelen en slechts een kleine groep last heeft van chronische is eigenlijk niet bekend. Medische wetenschappers en artsen denken dat het iets te maken zou hebben met een gebied in onze hersenen dat de hypothalamus genoemd wordt. De hypothalamus zou een functie spelen bij het reguleren van onze interne klok. Dit kan verklaren waarom de aanvallen vaak op hetzelfde tijdstip van de dag plaatsvinden (dikwijls een paar uur na het slapengaan). Hoe dit mechanisme juist werkt probeert men nu uit te vinden door bijkomend onderzoek te doen.

Net zoals bij episodische clusterhoofdpijn wordt ook bij chronische CH gedacht dat er voor sommige mensen een genetische invloed kan meespelen. Eveneens denkt men dat roken de kans op het ontwikkelen van chronische CH vergroot. De directe aanleidingen voor een aanval zijn ook vaak hetzelfde: alcoholgebruik kan een ‘trigger’ zijn, net zoals sterk geurende stoffen zoals parfum, verf of solventen.

Welke behandelingen bestaan er?

Omdat chronische clusterhoofdpijn niet te genezen valt zijn er enkel mogelijke behandelingen om de symptomen, dit wil zeggen de pijn, te verzachten of een aanval te doen stoppen. Gewone pijnstillers werken hier niet snel genoeg voor. Als iemand een aanval voelt opkomen is het belangrijk deze zo snel mogelijk te onderbreken. Eén mogelijke behandeling bestaat uit injecties met sumatriptan. Dit is geen pijnstiller maar medicatie die hoofdpijn kan stoppen door een chemische stof in de hersenen te blokkeren die gelinkt wordt aan migraine en clusterhoofdpijn.

Zolmitriptan is een medicijn dat op dezelfde basis werkt als sumatriptan maar het wordt ingenomen via een neusspray, daardoor werkt het wel wat trager.

Net zoals bij episodische clusterhoofdpijn kan ook zuurstoftherapie effectief zijn in het voorkomen van hoofdpijn als een patiënt de aanval voelt opkomen.

Twee typische medicijnen voor clusterhoofdpijn zijn lithium en corticosteroïden. Lithium is een krachtige medicatie die normaal bedoeld is voor mensen met bipolaire stoornissen. Het blijkt effectief te zijn bij sommige mensen met chronische CH maar moet dan wel goed gemonitord worden en in lage dosissen gebruikt worden. Corticosteroïden tenslotte blijken soms goed te werken om periodes met frequente aanvallen te onderbreken. Vaak worden deze voorgeschreven als een eerste stap in de behandeling naast eventuele andere medicatie.