Clusterhoofdpijn diagnose; wanneer heb ik te maken met deze ziekte?

Een clusterhoofdpijn diagnose is niet altijd even gemakkelijk te stellen. Zo wordt clusterhoofdpijn vaak gerelateerd aan die van migraine. Het stellen van een diagnose wordt altijd door een arts gedaan. Deze (huis)arts zal u een aantal vragen stellen, waarna een eventuele diagnose kan worden vastgesteld. Wilt u zich voorbereiden voor een gesprek als deze, dan is het aan te raden een zogenaamd ‘hoofdpijndagboek’ bij te houden. U kunt hierin aangeven hoe vaak u hoofdpijn hebt, of u te maken heeft met ware (onverwachte) aanvallen, op welke tijdstippen, momenten of dagen u hoofdpijn heeft en hoe lang een aanval duurt. Deze en andere specifieke eigenschappen betreffende uw hoofdpijnproblemen kunnen u en uw arts helpen tot een diagnose te komen. U arts zal u waarschijnlijk een aantal vragen stellen alvorens het kunnen vaststellen of u deze ziekte heeft. Zo is er een groot verschil in episodische clusterhoofdpijn en chronische clusterhoofdpijn.

Wanneer stelt mijn arts een clusterhoofdpijn diagnose?

Wanneer de diagnose clusterhoofdpijn en/of migraine wordt vastgesteld, houdt uw (huis)arts rekening met een aantal opgestelde kenmerken. Hierbij gelden de duurte van de aanvallen, de sterkte en de mate hiervan en de momenten waarop deze plaatsvinden. Zo wordt deze voor migraine vastgesteld wanneer de aanvallen 4 tot 72 uur aanhouden en twee van een viertal kenmerken bevatten. Dit zijn kenmerken betreffende de plaats en de intensiteit van de hoofdpijnaanval. De vier kenmerken betreffen eenzijdig, bonzend, matige tot ernstige intensiteit en een verergerde aanval door inspanning, bijvoorbeeld traplopen. Ook wordt er gekeken naar eventuele misselijkheid en/of braken.

Gemakkelijk herkenbare symptomen

Omdat de aandoening clusterhoofdpijn gekenmerkt wordt door gemakkelijk herkenbare symptomen, is de diagnose veelal niet moeilijk te stellen. Toch bestaan er geen specifieke tests waarmee deze bevestigd kan worden. De clusterhoofdpijn diagnose wordt dus gesteld vanuit uw beschrijving, betreffende uw klachten, de symptomen en de vorm van hoofdpijnen. Daarom is het uiterst belangrijk uw klachten zo goed en duidelijk mogelijk aan uw (huis)arts te omschrijven. Hij of zij kan een eventuele diagnose stellen en een mogelijk recept (medicatie of pijnstilling) voorschrijven.