Verapamil: een preventief medicijn bij clusterhoofdpijn

Verapamil kan worden ingezet als preventief medicijn, geschikt voor mensen met clusterhoofdpijn. Verapamil is een preventieve medicatie, dat wil zeggen: het middel wordt door de persoon in kwestie toegediend vóór een clusterhoofdpijn aanval is begonnen. Dit middel wordt vaak gebruikt in combinatie met een pure zuurstof behandeling. Veel mensen met clusterhoofdpijn zeggen baat te hebben bij Verapamil en gebruiken dit middel als preventieve oplossing. Hoe en waarom dit middel precies helpt bij CH, is tot op heden nog altijd niet duidelijk. Het middel kan alleen op recept worden opgehaald bij de apotheker, en moet dus worden voorgeschreven door de huisarts.

Werkzame stoffen in Verapamil

Zoals boven genoemd, weet men nog niet waarom Verapamil helpt bij CH. Wel beschikken we over de informatie te weten dat dit middel de werkzame stof ‘verapamil’ bevat, wat behoort tot de zogenaamde ‘calciumblokkers’. Deze calciumblokkers zorgen voor een verwijding van de bloedvaten, waarna de bloeddruk tevens wordt verlaagd. Hierdoor zal de zuurstoftoevoer naar het hart – en de hersenen – worden verbeterd, wat de hoofdpijnen kan verminderen. Ook beïnvloedt het middel de hartslag en zal de doorbloeding achter het oog worden verbeterd. Ondanks het feit er geen zwart op wit en wetenschappelijk gesteld feit is, ter verklaring voor de werking van dit middel bij CH, kan logischerwijs worden geconcludeerd dat extra zuurstof naar het hart en de hersenen de kans op (en hevigheid van) clusterhoofdpijnen verkleint. Een zuurstoftekort kan namelijk een clusterhoofdpijn aanval veroorzaken.

Voorkomen, in plaats van genezen

Wanneer een huisarts dit middel voorschrijft, zal deze kunnen vertellen dat dit medicijn als preventief middel wordt toegediend. Aanvallen kunnen in deze dan worden voorkomen, wat beter is dan genezen. Menig CH patiënt zal het hiermee eens zijn. Helaas moet worden gemeld dat de werkzaamheid van dit middel na langdurig gebruik geleidelijk af kan/zal nemen. Het lichaam raakt gewend aan het middel, waardoor het geen effect meer zou kunnen hebben. Er kan in deze een stopperiode worden ingelast, waarna het middel opnieuw werkzaam kan worden. Wil je meer weten over Verapamil, de (mogelijke bij)werkingen ervan en/of het middel in gebruik willen nemen, dan is het nodig een bezoek te brengen aan de huisarts. Deze kan alle nodige informatie brengen en, indien gewenst, een recept voor Verapamil voorschrijven.