Clusterhoofdpijn bij kinderen: als pijn het jonge leven beïnvloedt

Clusterhoofdpijn komt niet alleen voor bij jongeren en volwassenen, maar – helaas – ook bij kinderen. Naar schatting heeft 1 op de 1000 kinderen in Nederland last van clusterhoofdpijn(aanvallen). Daarmee komt de aandoening bij kinderen zelden voor, maar niet nooit. Zowel jonge meisjes als jongens kunnen te kampen krijgen met CH, hoewel jongens er vaker mee te maken hebben dan meisjes. Kinderen tussen de 10 en 20 jaar zijn de kinderen die het het vaakst moeten bezuren, als het gaat om Clusterhoofdpijn. Onder de drie jaar komt de aandoening zelden voor.

Hoe weet ik of mijn kind Clusterhoofdpijn heeft?

Wanneer jouw kind last heeft van CH, of je denkt dat deze te maken heeft met CH, is het goed op de signalen te blijven letten. Clusterhoofdpijn brengt hevige hoofdpijnaanvallen met zich mee, waarbij de pijn zich vaak concentreert op een specifiek punt – bijvoorbeeld een bonzende en/of stekende pijn bij het voorhoofd, het oog of de slaap. Grijpt het kind naar deze plek wanneer het vergaat van de pijn, schakel in dat geval een huisarts in, want het kan goed zijn dat hij of zij te maken heeft met CH. Andere symptomen zijn oog- en/of neusklachten, zoals een sterk tranend oog of een zeer verstopte neus. Ook een loopneus, het tegenovergestelde, kan betekenen dat het kind last heeft van Clusterhoofdpijn. Let wel, deze oog- en neusklachten gaan in dit geval altijd gepaard met heftige hoofdpijnaanvallen. Een huisarts kan hulp bieden in de vorm van medicatie. Echter, deze is hier wel voorzichtig mee, omdat medicatie op jonge leeftijd gevaarlijk kan zijn.

Behandelen Clusterhoofdpijn bij kinderen

Zoals boven genoemd is men zeer voorzichtig met het toedienen van medicatie bij (jonge) kinderen. Dit kan namelijk een negatief invloed hebben op een lichaam dat nog in de groei is. Ook zou het kind ziek kunnen worden van de medicatie. Daarom kijkt een behandelend arts altijd eerst naar andere mogelijkheden. Zo kan deze bijvoorbeeld adviseren dat zogenaamd ‘uitlokkende omstandigheden’ moeten worden vermeden waar mogelijk. Het kan zijn dat de arts oppert een dagboek bij te houden, waarin wordt opgeschreven wanneer de aanvallen plaatsvinden en in welke hevigheid. Bepaalde voedingsmiddelen en uiteraard ook roken en alcohol – hoewel dit hoe dan ook een slechte invloed heeft op een kind – kunnen Clusterhoofdpijnaanvallen versterken of zelfs uitlokken.

Zuivere zuurstof

Een manier om een Clusterhoofdpijnaanval te verminderen wanneer deze opkomt is het toedienen van zuivere zuurstof. Dit is een tot zover bekend niet schadelijke methode van het reduceren van de pijnklachten van een dergelijke aanval. Het kan dus worden toegepast bij kinderen. In tegenstelling tot medicatie in de vorm van medicijnen, waarmee dokters en artsen wat terughoudend zullen zijn, is dit een vaak toegepaste behandelmethode bij kinderen met CH. Ben je bang dat jouw kind last heeft van Clusterhoofdpijn of is de diagnose al gesteld en wil je meer weten over behandelmethodes, raadpleeg dan een huisarts. Hij of zij kan advies geven of doorverwijzen naar een gespecialiseerd kinder neurologisch arts.