Welke vormen van Clusterhoofdpijn zijn er?

Binnen de aandoening ‘clusterhoofdpijn’ komen verschillende vormen voor. Deze variaties worden onderverdeeld in begrippen, welke allemaal hun eigen betekenis hebben. Zo zijn de clusterhoofdpijn vormen onder andere Episogische clusterhoofdpijn en Chronische clusterhoofdpijn. Maar ook Chronische Paroxymale Hemicrania, kortweg ook wel ‘CPH’ genoemd en S.U.N.C.T hoofdpijn vallen onder de CH. In dit artikel vertellen we u welke vormen clusterhoofdpijn specifieke symptomen en klachten met zich meebrengen en lichten wij u in over het verloop van (de aanvallen van) specifieke clusterhoofdpijn.

Episodische clusterhoofdpijn: specifieke periodes, het hele jaar door

Bij de Episodische vorm van CH komen de aanvallen van hoofdpijn het hele jaar door voor. Zij doen zich vaak voor in bepaalde periodes in het jaar, hierbij kunt u denken aan het voor- of het najaar. De lengte van deze periodes kan varieren van enkele dagen tot wel enkele weken; dit hangt af van de persoon in kwestie, externe en interne factoren. De Episodische vorm van CH komt, opvallend genoeg, voornamelijk voor bij mannen. Deze pijn kan zich zowel rechts als links aan het hoofd voordoen, hetgeen zelfs afwisselend kan plaatsvinden. Vormen van Clusterhoofdpijn als de Episodische staan bekend om hun onvoorspelbaarheid. Daarnaast kan deze vorm van CH mogelijk overgaan in chronische, of andersom.

CPH: Chronische Paroxymale Hemicrania

CPH, hetgeen staat voor Chronische Paroxymale Hemicrania, is een vorm van hoofdpijn welke bijna identiek is aan de symptomen van clusterhoofdpijn. Echter, er is één aanwijsbaar verschil in deze. Dit betreft de frequentie (hoeveelheid) en de duur van de aanvallen. Bij CH duurt een aanval gemiddeld zo’n 15 minuten tot circa 3 uur, waar een aanval van CPH gemiddeld 5 tot 30 minuten aanhoudt. De hoeveelheid van deze aanvallen ligt daarentegen hoger dan bij episodische clusterhoofdpijn. Dit betreft namelijk 5 tot 15 aanvallen. CPH komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Er bestaat een behandeling voor CH als deze. Dit betreft de behandeling met Indomethacine, hetgeen een ontstekingsremmer is welke onder andere veel wordt ingezet bij bestrijding van reuma. Wanneer een patiënt positief reageert op een behandeling met Indomethacine wordt veelal geconcludeerd dat hij of zij te maken heeft met Chronische Paroxymale Hemicrania.

Clusterhoofdpijn vormen met korte aanvallen en specifieke symptomen; S.U.N.C.T.

S.U.N.C.T. hoofdpijn behoort tot één van de clusterhoofdpijn vormen welke zorgt voor kort durende aanvallen, van ongeveer enkele seconden tot een paar minuten. De afkorting ‘S.U.N.C.T.’ staat voor ‘Short lasting’, ‘Unilateral’, ‘Neuralgiform’ en ‘Conjunctival injection and Tearing’. De naam voor deze vorm zegt het al: een kort durende, eenzijdige, neurologische vorm van hoofdpijn, welke gepaard kan gaan met opvallende symptomen als een verstopte neus, een rood en tranend oog en pijn aan één zijde van het hoofd. Omdat de aanvallen in veel gevallen van korte duur zijn, wordt toediening van pijnstilling of medicatie niet altijd geprefereerd.