Is imigran een wondermiddel bij clusterhoofdpijn?

Imigran is volgens een aantal patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn een echt wondermiddel. Op internetforums voor mensen die aan clusterhoofdpijn en migraine lijden zijn er getuigenissen te vinden van mensen die dankzij Imigran de typische symptomen van clusterhoofdpijn grotendeels zagen verdwijnen of ze toch in elk geval veel lichter zagen worden. Maar wat is Imigran eigenlijk? Waarom wordt het voorgeschreven bij clusterhoofdpijn? En zijn er ook mogelijke bijwerkingen? zijn het tabletten, of neusspray ? Lijkt het op migraine?

Imigran: een snelle remedie voor clusterhoofdpijn

Het wordt gebruikt bij de behandeling van clusterhoofdpijn en migraine-aanvallen. Dit medicijn, dat ontwikkeld werd door het bekende farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline bevat sumatriptan, een stof die helpt om bloedvaten te vernauwen. De reden dat dit medicijn zo goed werkt bij een deel van de patiënten met clusterhoofdpijn is dat deze hoofdpijn deels te verklaren valt doordat er sommige bloedvaten in het hoofd uitzetten tijdens de aanvallen. Doordat het medicijn de bloedvaten doet vernauwen verdwijnt de pijn dus ook vaak.

Maar toch is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van Imigran. Soms hebben patiënten die dit middel voorgeschreven krijgen voor de behandeling van clusterhoofdpijn de neiging om het medicijn te frequent te gebruiken. Ze merken dan dat het goed en snel werkt de eerste keren dat ze het middel proberen en gebruiken het vervolgens elke keer ze een aanval van clusterhoofdpijn voelen opkomen. Nochtans wordt er in de bijsluiter en door artsen gewaarschuwd voor het overmatig gebruik van het goedje. Een overdreven gebruik ervan kan namelijk op lange termijn de symptomen juist erger maken.

Juist gebruik

Imigran wordt door de apotheker afgeleverd in de vorm van voorgevulde injectienaalden die patiënten kunnen gebruiken om zichzelf met het middel te injecteren. Je behandelende arts zal je uitleggen hoe je deze injecties juist moet uitvoeren. Er wordt aangeraden Imigran enkel te gebruiken in het geval van ernstige hoofdpijnklachten en tussen twee injecties minstens één uur te wachten mocht de pijn niet onmiddellijk wegtrekken na de eerste injectie.

Volg nauwkeurig de dosering van het medicijn die je arts heeft voorgeschreven, deze is volledig op jou persoonlijke medische achtergrond gebaseerd en mag je daarom nooit zelf aanpassen zonder eerst het advies van je arts in te winnen. Er zijn mensen die moeten oppassen met het gebruik van Imigran. Je arts zal het gebruik afraden of strikter opvolgen als je ouder dan 65 bent, bepaalde allergieën hebt, een aandoening aan hart- of bloedvaten hebt, problemen met de nieren of lever hebt of een zware roker bent.

Welke bijwerkingen mag je verwachten?

Als je Imigran voorgeschreven krijgt omdat je last hebt van clusterhoofdpijn dan is dat een teken dat je arts denkt dat de mogelijke bijwerkingen niet opwegen tegen de te verwachten verbetering van je hoofdpijnklachten. Nochtans reageert iedereen anders op bepaalde medicijnen en kunnen er bijwerkingen zijn die je arts niet kon verwachten. Aarzel dan ook niet om je arts te contacteren mocht je je zorgen maken om bepaalde bijwerkingen van het medicijn. Het is ook erg belangrijk dat je arts op de hoogte is van alle andere medicatie, vitamines en voedingssupplementen die je neemt, zo kan hij of zij de risico’s beter inschatten.

De volgende bijwerkingen komen relatief vaak voor (in ongeveer 1 op 100 gevallen of meer) bij mensen die dit medicijn nemen:

•    Misselijkheid
•    Ademhalingsmoeilijkheden
•    Spierpijn of stijfheid
•    Verhoogde bloeddruk
•    Overgeven
•    Zich slap of moe voelen
•    Warmte- en koude sensaties over het lichaam
•    Een drukkend of benauwd gevoel op verschillende plekken in het lichaam (mocht je na gebruik ervan een benauwd gevoel krijgen in de borst of halsstreek contacteer dan onmiddellijk een arts!)

Andere bijwerkingen zijn relatief zeldzaam maar komen toch bij een aantal patiënten voor die dit gebruiken. Als je arts je Imigran heeft voorgeschreven voor de behandeling van clusterhoofdpijn en je merkt bijwerkingen op, zelfs bijwerkingen die noch hier noch in de bijsluiter vermeld staan, is het belangrijk dat je hem of haar daarvan op de hoogte brengt. Eventueel kan de dosering aangepast worden of kan je arts samen met jou zoeken naar een goed alternatief.